III PUBLICERING OCH BEDÖMNING AV DET EGNA VERKET

4. Publicering av verket

 1. VAL AV PUBLICERINGSKANAL

  Fundera på var och hur du ska visa upp ditt verk, var det bör publiceras och varför just där.

 1. UPPHOVSRÄTT TILL DET EGNA ARBETET

  Du kan få upphovsrättsligt skydd för en text, en bild, ett musikstycke eller en video som du har skapat eller något annat verk som är resultatet av ditt eget skapande. Det upphovsrättsliga skyddet innebär att ingen annan får använda eller publicera ditt verk utan ditt tillstånd. Om du exempelvis inte vill att ett arbete som du gjort eller ett fotografi som du tagit ska publiceras eller delas på nätet, får det heller inte publiceras i skolans publikationer eller delas på nätet eller i sociala medier. Om upphovspersonen till ett verk är minderårig behöver man även tillstånd från föräldrarna för att använda verket.

  Upphovsrätten uppstår automatiskt när verket är skapat. Det krävs ingen användning av ©-tecknet eller att det registreras någonstans. Upphovsrätten gäller till och med 70 år efter upphovspersonens dödsår.  Därefter får verket användas utan tillstånd.

  Alla typer av verk skyddas inte av upphovsrätten. Ett verk måste vara tillräckligt självständigt, personligt utformat och originellt för att skyddas av upphovsrätten. Det måste alltså nå det som kallas verkshöjd.

  Mer information om upphovsrätten finns på www.prv.se.

 1. KONTROLL AV PUBLICERINGSTILLSTÅND

  Om du har använt ett verk som har skapats av någon annan i ditt arbete måste du kontrollera att du har alla nödvändiga tillstånd för användning och publicering eller att du har annan laglig grund för användningen.

  Information om användningstillstånd och upphovsrätt finns på www.bonuscopyright.se, www.stim.sewww.skolverket.se och på www.prv.se.

  Du kan också kontrollera vilka tillstånd som behövs med hjälp av Minneslistemaskinen.