Det egna arbetets stig

Processen för det kreativa skapandet följer projektarbetets olika skeden. Modellen kan användas i vilken kurs som helst där man arbetar med olika slags projektarbeten.