Upphovsrättsskolan

Upphovsrättsskolan erbjuder inspirerande och motiverande material för undervisning om upphovsrätten. I Upphovsrättsskolan finns pedagogiskt, spelliknande material för låg- och mellanstadiet. Läs mer.