Upphovspersoner:

Upphovsrättsskolans undervisningsmaterial är producerat av Kopiosto rf.
För att producera materialet har delfinansiering erhållits från undervisnings- och kulturministeriet.

© Kopiosto rf

Undervisningsmaterialet för grundskolan i Upphovsrättsskolan har skapats av:
Juha Kallanranta, Arja Kangasharju, Marjukka Peltonen, Kirsi Salmela och Henna Ylihärsilä.

Materialet för andra stadiet och lärarutbildningen har skapats av:
Mari Erho, Juha Kallanranta, Merja Kauppinen, Susanna Mononen och Kirsi Salmela.

Den pedagogiska delen av materialet för andra stadiet och lärarutbildningen har planerats av:
Merja Kauppinen, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Teknisk realisation av materialet: JCO Digital

Illustrering: Tarja Petrell

© Kopiosto rf. Att använda materialet för kommersiella eller ekonomiska syften eller olovligen använda det
som en del av en annan tjänst utan Kopiostos tillstånd är förbjudet.