Välkommen att använda Upphovsrättsskolans undervisningsmaterial

I Upphovsrättsskolan hittar du olika spelliknande uppgifter för undervisning och inlärning av grundläggande upphovsrättsrelaterade begrepp, källhänvisningar och användning av olika typer av verk. Materialet ger många olika verktyg för inlärning av upphovsrätten och kreativt arbete.

Du kan använda Upphovsrättsskolans material som en helhet under en eller två lektioner eller delar av det för att lära ut och repetera ett visst tema exempelvis inför ett projektarbete. I de lägre årskurserna kan man lära sig om upphovsrätten genom att göra uppgifterna i Upphovsrättsskolan tillsammans.

Materialet för lärare innehåller undervisningstips för låg-, mellan- och högstadiet samt en pedagogisk guide för lärare, minneslistor, källhänvisningsövningar och annat material som kan användas som stöd för undervisningen.

Förutom spelliknande övningar innehåller materialet en stig för elevens eget arbete, där man steg för steg går igenom arbetsprocessen och relevanta anvisningar om upphovsrätt, informationssökning och kritisk granskning.

För varje utbildningsstadium finns eget spelliknande material i ett eget rum, och i Nyhetsrummet finns tilläggsmaterial för undervisning om upphovsrätten och många olika typer av skapande arbete.

Användning av webbplatsen

Materialet kan användas via nätet i alla webbläsare och på mobila enheter.

För låg-, mellan- och högstadiet:

I Upphovsrättsskolans korridorer och klassrum tar man sig fram genom att klicka och dra i sidled på skärmen eller, om man har en pekskärm, genom att dra med fingret till höger eller vänster. Man kan gå in och ut ur klassrummen genom att klicka på dörrhandtaget.

Uppgifterna finns i klassrummen bakom de svängande ikonerna. Uppgifterna för årskurserna 1-3 kommer man snart även att kunna lyssna på. Materialet för lärare finns i lärarrummet.

Efter att man har gjort en uppgift rätt får man en markering på klassrummets tavla. Markeringarna blir kvar även om man flyttar sig från ett klassrum till ett annat tills man lämnar Upphovsrättsskolan helt eller går tillbaka till startsidan. Från klassrummet kommer man tillbaka till korridoren genom att klicka på dörrhandtaget.

I uppgifterna, aktiviteterna och vissa av bilderna i klassrummen ingår olika ljud. Du kan välja att antingen ha ljudet på eller av i din dator.

Man kan spara sina resultat i delprestationerna och slutprovet genom att registrera sig/logga in på sidan. När man har fått godkänt i slutprovet kan man skriva ut ett diplom. Man kan även spara diplomet i sin egen profil och skriva ut det senare.

Upphovsrättsskolan i den svenska läroplanen

Den allt snabbare samhällsförändringen och internationaliseringen öppnar nya möjligheter för produktion, kommunikation och konsumtion med och av digitala verktyg och media. I dag kan eleverna i högre utsträckning än tidigare skapa egna bilder, poddar, filmer, texter, appar, spel som de gärna delar med sig av till en publik utanför klassrummet.

Läroplanen för grundskolan, Lgr 22, omfattar skrivningar som berör immateriella rättigheter och upphovsrätt. I till exempel ämnet bild får eleverna lära sig om rättigheter och skyldigheter vid användning av bilder och i svenska hur man citerar och gör källhänvisningar. I läroplanens del 1 finns en beskrivning av kopplingen mellan entreprenörskap, digital kompetens och frågor som berör immateriella rättigheter.

Välkommen till Upphovsrättsskolan!