Ett fotografi som inte har verkshöjd är skyddat i 50 år efter att det togs.