Närstående rättigheter skyddas lika länge som upphovsrätten.