När skyddstiden har löpt ut får verket användas fritt.