När skyddstiden har löpt ut får verket inte längre användas.