Upphovsrätten gäller under upphovspersonens livstid och i 70 år till efter upphovspersonens död.