Ett fotografi är skyddat 50 år från det att man tog fotografiet.