Om verket inte har ett ©-tecken får det fritt användas och kopieras.