Upphovsrätten hör till den person som har skapat verket, till exempel den som har skrivit en bok.