Den som har skrivit en bok har upphovsrätt till den egna texten.