Rätten att citera innebär att man får lägga in andras bilder i sitt eget projektarbete.