En elev arbetar med ett projektarbete och använder bitar ur andras verk i sitt arbete.