Rätten att citera ger rätt att visa tre sekunder ur en film på lektionen.