Du får fritt använda tre takter ur en låt i ditt eget arbete.