Du får kopiera eller citera ett större stycke ur en bok i ditt projektarbete.