Man får fritt använda ett verk när det gått 70 år från det år upphovspersonen dog.