Man får fritt använda alla verk när det har gått 50 år från det att upphovspersonen dog.