Jag får skydd av upphovsrätten för en teckning jag gjort själv, en dikt jag skrivit själv, eller en uppsats jag själv skrivit.