Jag får kopiera delar av en bok för mitt eget privata bruk utan tillstånd.