Jag får använda ett kort stycke från andra personers verk, till exempel från en bok, i min uppsats utan tillstånd.