När ett verk används ska upphovspersonens namn anges om det inte är omöjligt.