Du får dela verk på nätet utan upphovspersonens tillstånd, men för att kopiera krävs upphovspersonens tillstånd.