Du får översätta ett verk utan upphovspersonens tillstånd.