Upphovspersonen får bestämma om du får göra kopior av hens verk i bearbetad form.