Några elever har gjort en videofilm. De vill lägga till bakgrundsmusik.