För att framföra ett verk offentligt, exempelvis ett musikaliskt verk, krävs upphovspersonens tillstånd.