Du får kopiera sidor ur en arbetsbok för att använda i undervisningen.