När du använder ett verk måste du utöver tillstånd även nämna upphovspersonens namn.