Du får göra en kopia av ett verk för eget privat bruk, men om det gäller en bok får du bara kopiera en begränsad del av boken.