Du behöver inte nämna upphovspersonens namn i samband med citat.