Om ett verk har flera upphovspersoner är det den vars namn nämns först som har upphovsrätt.