Ett verk är skyddat först när upphovsrätten har registrerats hos Patent- och registreringsverket, PRV.