Det kan bara finnas en upphovsperson till ett verk.