Om upphovspersonen vill kan hen ge andra tillstånd att använda verket gratis.