För att du ska få upphovsrätt måste verket registreras inom en viss tid.