När upphovspersonen dör går upphovsrätten över till arvingarna.