Om två personer skapar ett verk tillsammans får de båda upphovsrätt till verket.