Det är föräldrarna till en omyndig person som har skapat verk som får upphovsrätten.