Upphovsrätten slutar gälla när upphovspersonen dör.