Upphovspersonen får besluta om hur hans eller hennes verk används.