Du kopierar lagparagrafer och lägger in i ditt projektarbete.