En elev hör ett tal med en skådespelare på TV och citerar ur talet i sin egen text.