Några elever hittar information till sitt projektarbete på Wikipedia och i bloggar. Informationen använder de i sitt projekt.