Under lektionerna får man använda bilder som finns tillgängliga på nätet för att öva bildbehandling.