Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access ger rätt att skriva ut en hel elektronisk lärarhandbok och använda den i sitt eget arbete.