På hemspråkslektionen får man använda utdrag ur böcker för att träna på översättning.